Aangezien dokter Marc Hebbrecht en dokter Natalie Wirix zijn erkend als arts-psychiater worden onderzoeken en behandelingen bij hen voor een belangrijk deel door de ziekteverzekering terug betaald.

Er is nog geen terugbetaling voorzien voor een consultatie bij een psycholoog door de meeste mutualiteiten. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot zes maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk.

Dokter Marc Hebbrecht is gedeeltelijk geconventioneerd in verband met het RIZIV.