Dokter Marc Hebbrecht is psychiater- psychotherapeut en psychoanalyticus. Na zijn medische opleiding, specialiseerde hij zich in de neurologie, de electro-encefalografie en de psychiatrie. Hij volgde daarna opleidingen in de autogene training, de hypnose, de gedragstherapie, de kortdurende psychodynamische psychotherapie, de groepstherapie, de psychoanalytische psychotherapieën en de klassieke psychoanalyse.

Hij werkt sinds 1985 als psychiater in VZW ASSTER (het vroegere PZ Sancta Maria) te Sint-Truiden waar hij hoofd is van de dienst algemene psychiatrie en er in staat voor de klinische psychotherapie, de neurosebehandeling en de behandeling van alcoholisme. Verder is hij sinds 1990 deeltijds verbonden aan de psychoanalytische dienst van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortenberg, waar hij psychoanalytische behandelingen verricht en meewerkt aan de opleiding van psychotherapeuten en psychiaters.

Hij is past-president van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT), titularis van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (SBP/BVP) en lid van de opleidingscommissie, tevens opleider in de postgraduate specialisatie in de psychoanalytische psychotherapie van de Katholieke Universiteit te Leuven en past-president van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, full member van de International Psychoanalytical Association (IPA) en actief lid van werkgroepen van de European Psychoanalytic Federation (EPF). Hij werkt mee aan de opleiding in de integratieve psychotherapie van de universiteit van Antwerpen. Vanaf 1 januari 2014 is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

Hij geeft voordrachten in binnen- en buitenland over onderwerpen uit de psychotherapie en de psychoanalyse. Hij was/is redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Psychiatrie, het Tijdschrift voor Psychoanalyse, de Revue Belge de Psychanalyse. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen in verband met psychotherapie en psychoanalyse in wetenschappelijke tijdschriften.

Hij is de auteur van enkele boeken:

 • Hebbrecht, M. (red.) (1994) Terugval in de psychiatrie. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht, M. (red.) (1997) Bouwen aan een basis. Aspecten van behandeling bij middelengebruikers. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht,M. en M. Willemsen (red.) (2000). Het ondersteunend milieu. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht, M. & Willemsen, M. (2007). De borderlinepatiënt in dagbehandeling.Over mentalisatie in een psychoanalytisch steunend milieu. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. & Demuynck, I. (red.) (2008). Empathie. Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. (2010). De droom. Verkenning van een grensgebied. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R. (red.) (2011). Handboek Psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Luyten, P. , Vanmechelen, W. & Hebbrecht, M. (red.) (2011). Depressie. Actuele psychoanalytische benaderingen. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. & Vliegen, N. (red.) (2013). Supervisie. Antwerpen: Garant.
 • Philippe, L. & Hebbrecht, M. (red.) (2014). Van verdringen tot vergeten. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M., van Hees, A., De Jong, M. & van Mechelen, R. (2017). Dromen duiden. Een nieuwe benadering. Antwerpen: Garant.

Dokter Marc Hebbrecht werkt nauw samen met enkele ervaren psychologen die ook in de psychotherapie zijn opgeleid. Ze werken autonoom in de praktijk op zelfstandige basis.
Na één of enkele gesprekken kan een doorverwijzing gebeuren. Telkens wordt een behandeling voorgesteld die het beste aansluit op de vraag van de patiënt.

Eva Verbruggen is klinisch psychologe en psychoanalytisch therapeute. Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en erkend door de psychologencommissie. Ze is bereikbaar op het nummer 0485/91 89 98.

Özlem Kayacan is klinisch psychologe, lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologie en van de Belgische Federatie van Psychologen. Ze is erkend door de Psychologencommissie. Ze is bereikbaar op het nummer: 0478/55.15.08.

Greet Moors is klinisch psychologe. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologie (VVKP) en van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Ze is erkend door de psychologencommissie. Ze is bereikbaar op het nummer: 0484/71.90.06.

Astrid Geboes is klinisch psychologe. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische psychologie en is aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen. Ze is erkend door de psychologencommissie (912116418). Ze is bereikbaar op het nummer: 0468/09.27.92.

Dokter Marc Hebbrecht verwijst ook regelmatig naar andere gespecialiseerde psychiaters en psychologen die verbonden zijn aan het VZW ASSTER te Sint-Truiden en/of het Universitair Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg. Bij eventuele doorverwijzing wordt er goed overlegd en wordt de verwijzing opgevolgd indien de patiënt dit wenst.